Kontakt


Zapraszamy Państwa do nowej lokalizacji na wzgórza osiedla Biała. Postaramy się o odpowiednie oznakowanie dojazdu, ale do tego czasu skorzystajcie państwo z pomocy telefonicznej oraz poniższego opisu. Przepraszamy za stan drogi, niestety droga jest miejska i musimy trochę poczekać na jej remont.

Jedź ul. Sikorskiego aż do budynku "Złom Białą", skręć w lewo w ul. Źródlaną.
500 m - na rozjeździe w lewo, w dół wzdłuż drewnianego ogrodzenia
650 m - z lewej strony na wzgórzu pod lasem zobaczysz nasz budynek
150 m  - skręć w lewo stromo pod górę lub pozostaw samochód bezpiecznie z lewej strony drogi


Projekt domu, konstrukcja, kierownik budowy, doradztwo formalno-prawne

Leszek Bury
Pracownia na Nowym Mieście ul. Świadka 3/153
tel. kom. 507 384 800
burybiuro@gmail.com
 

Projekt domu, koncepcja, modelowanie 3D

Maja Bury-Makiewicz
ul. Źródlana 51
35-304 Rzeszów
tel. kom. 695 441 283
rustykprojekt@gmail.com

Mapy do celów projektowych, tyczenie budynku, wyłączenie z produkcji rolnej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Magdalena Waltoś (zaprzyjaźniony geodeta)
tel. kom. 532 786 944